713 åben kanal flowmåling

MJK HAR MANGE ÅRS ERFARING I FREMSTILLING AF ÅBEN KANAL FLOWMÅLERE MED ULTRALYD- ELLER HYDROSTATISKE SENSORER TIL ÅBNE KANALER OG DELVIST FYLDTE RØR. DEN NUVÆRENDE GENERATION AF ÅBEN KANAL FLOWMÅLERE KAN TILPASSES ETHVERT OVERFALD ELLER MÅLEKANAL SAMTIDIG MED AT BEREGNINGEN AF FLOW NØJE FØLGER ISO NORMERNES ANVISNINGER.

MJK åben kanal flowmålere leveres med enten ultralyd- eller hydrostatiske sensorer. MJK 713 måler og registrerer flow i åbne kanaler og overfald, hvor de indbyggede ISO 1438 formler benyttes til at beregne flow ud fra niveaumålingen. Formlerne er skabt til almindelige render såsom Parshall, Venturi og Palmer-Bowlus, men også V-overfald og rektangulære overfald kan benyttes. Det er også muligt at opsætte en simple formel ud fra niveau/flow linearitet.

Flowmåling benyttes i mange led af spilde- og drikkevandsprocesserne hos renseanlæg, vandværker og industrier i hele verden. Her kan MJK 713 naturligvis også anvendes. Den indbyggede total-tæller kan ikke nulstilles, så 713 kan med fordel benyttes til dokumentation, og giver et let tilgængeligt overblik over flow den seneste tid. Flowmåleren har et brugervenligt setup med et dansk menusystem og vejrbeskyttede knapper med symboler.

 • Tick
  ISO 1438

  Medfølgende formler til de mest almindeligt benyttede render og overfald

 • Tick
  Indbygget indstillelig tæller

  Kan f.eks. give signal til prøveoptager

 • Tick
  Fleksibilitet

  Niveaumåling med enten hydrostatisk eller ultrasonisk måling

 • Tick
  Signal udgange

  5 digitale udgangsrelæer og 4-20mA udgangssignal

 • Tick
  Nemt at indstille alarmer

  Bestem om du vil alarmeres, hvis flowet er for højt/lavt, eller hvis volumen over tid er for stor

 • Tick
  Sikkerhed

  Dine data er sikret med et password

713 åben kanal flowmålere benyttes ofte til at måle udløb fra renseanlæg, overløbsbygværker eller industrielle spildevandsudløb. MJK leverer 3 typer målekanaler; Venturi, Parshall og Palmer-Bowlus. Disse findes i rustfrit stål eller glasfiberarmeret polyester afhængig af type.

MJK 713 Flow Converter måler vandstand bag et overløb eller i en præfabrikeret rende. Denne vandstand kan konverteres ved at benytte formler, der er standardiseret i ISO1438. På den måde beregnes flow og total volumen med meget høj præcision. Derfor kan MJK 713 også benyttes til afregning.

713 Flow Converter leveres med ultrasonisk eller hydrostatisk niveautransmitter, afhængig af hvad den bedste løsning er i din installation.

Output signalet sendes til en ekstern styring eller datalogger til registrering af flowet. Det digitale signal kan benyttes til f.eks. alarmer ved for høj eller lav flow volumen. Men signalet kan også benyttes til at styre en prøvetager, der kan sample væsken i en kontrol der er proportionel til flowet.

MJK 713 Flow Converter måler vandstand bag et overløb eller i en præfabrikeret rende. Denne vandstand kan konverteres ved at benytte formler, der er standardiseret i ISO1438. På den måde beregnes flow og total volumen med meget høj præcision. Derfor kan MJK 713 også benyttes til afregning.

713 Flow Converter leveres med ultrasonisk eller hydrostatisk niveautransmitter, afhængig af hvad den bedste løsning er i din installation.

Output signalet sendes til en ekstern styring eller datalogger til registrering af flowet. Det digitale signal kan benyttes til f.eks. alarmer ved for høj eller lav flow volumen. Men signalet kan også benyttes til at styre en prøvetager, der kan sample væsken i en kontrol der er proportionel til flowet.

713 åben kanal flowmålere benyttes ofte til at måle udløb fra renseanlæg, overløbsbygværker eller industrielle spildevandsudløb. Flowet beregnes ud fra en hydrostatisk eller ultrasonisk niveaumåling. MJK leverer 3 typer målekanaler; Venturi, Parshall og Palmer-Bowlus. Disse findes i rustfrit stål eller glasfiberarmeret polyester afhængig af type.


Flowmåler med ultralydssensor

V-Overfald i overløbsbygværk i Holland.

MJK 713 måler niveauet ultrasonisk og kalkulerer flow-mængde ud fra en ISO 1438 certificeret formel.

Palmer-Bowlus målekanal

Palmer-Bowlus render installeret i kloaksystem, hvor flow måles af MJK 713.

Den ultrasoniske sensor er monteret på standard MJK Sensorstativ på tværs af kanalen, hvor flow konverteren er placeret udenfor brønden i et panelskab.


FEATURES ÅBEN KANAL FLOWMÅLING

Udgangssignaler

Accordion control

5 programmerbare relæer og 4-20 mA for real-time flow indikation

Flowmåling

Accordion control

Flowet kalkuleres ud fra niveaumåling af hydrostatisk eller ultrasonisk sensor

Simpel opsætning

Accordion control

Let forståeligt og brugervenligt menusystem på dansk

Multifunktion

Accordion control

Kan både måle overløb og kontinuerligt flow

Predefinerede alarmer

Accordion control

Høj/lav flow, daglig og ugentlig volumen-alarm

Individuel opbygning af formler

Accordion control

Ikke-standard kanaler og overfald kan let implementeres i 713

Garantier

Alle MJK produkter har 1 års garanti. Derudover har MJK i Danmark 3 års garanti på følgende produkter:

 • nConnect®
 • Mµ Connect®
 • Expert™ 7060
 • Expert™ 3400

Konverter specifikationer

Måleområder
0-1 m, 0-3 m
Forsyning
220-240V AC, 110-120V AC , ca. 10 VA
Nøjagtighed
≤ ±1 % (min. ±1 mm)