Shuttle - Ultrasonisk niveautransmitter

ULTRALYD ANVENDES TIL MÅLINGER AF NIVEAUER I VÆSKE OG FASTE STOFFER. ULTRALYD UDMÆRKER SIG VED, AT DER IKKE ER NOGEN DELE, DER BERØRER VÆKSEN, HVORFOR MÅLEMETODEN ER VELEGNET TIL FORURENEDE OG AGGRESSIVE VÆSKER. SHUTTLE ER EN STABIL OG INTELLIGENT ULTRALYDSNIVEAUTRANSMITTER, SOM KRÆVER ET MINIMUM AF VEDLIGEHOLD.

MJK Shuttle ultralydsniveautransmitter benyttes hovedsageligt til ultrasonisk niveaumåling i spildevandsbrønde, kloakbrønde og drikkevandstanke eller reservoirs uden at have fysisk kontakt med den målte væske, men transmitteren kan også anvendes til præcise målinger af vandstand i kanaler og havne m.m. Måling uden kontakt er ideel til forurenede væsker, herunder aggressive kemikalier eller væsker med en meget høj koncentration af opløst tørstof eller slam.

I praksis fungerer Shuttle ultrasonisk niveautransmitteren ved at udsende et koncentreret ultralydssignal. Ekkoet herfra konverteres af sensoren til en afstand målt fra monteringsstedet. På den måde opnår du stabile og pålidelige målinger selv fra turbulente og forurenede overflader.

Enhedens indbyggede setup wizard guider dig igennem processen, hvorfor transmitteren både er nem at installere og bruge. De 2 indbyggede relæer kan desuden benyttes til effektiv pumpestyring samt at give alarm ved høj eller lav vandstand.

 • Tick
  Fleksibilitet

  Det varierede sensorprogram gør det muligt at finde en sensor, der passer til din installation, hvad enten det gælder ultrasonisk niveaumåling af spildevand eller drikkevand.

 • Tick
  Intelligens

  Den indbyggede indlæringsfunktion lader Shuttle genkende opbygningen af installationen, hvorved du undgår falske ekkoer og eliminerer signalpåvirkninger fra omgivelserne som f.eks. rør og flanger.

 • Tick
  Kompakt

  Konverteren er lille og kan monteres stort set alle steder, hvor der er behov for ultrasonisk niveaumåling.

Udvalget af sensorer gør Shuttle transmitteren fra MJK velegnet i spildevandspumpestationer, brønde, overløbskonstruktioner eller ved indløb til renseanlæg.

Enhedens intelligente mikroprocessorstyrede konverter har en indlæringsfunktion, som kan eliminere falske ekkoer i brønden. Derved undgår du unødige alarmer. De indbyggede relæer kan benyttes til niveau- og alarmsignaler, eller til at styre pumper i spildevandsbrønden.

På konverterens store LCD-display kan du aflæse det målte niveau. Konverteren har både analoge 4-20 mA og digitale udgange, så du nemt kan overføre dine data direkte til en RTU eller til SRO-anlægget.

Shuttle ultralydstransmitteren måler niveau i drikkevandstanke og bassiner uden fysisk kontakt med vandet. På det store LCD-display på konverteren kan du hurtigt og nemt aflæse det målte niveau.

Konverteren har både analoge 4-20 mA og digitale udgange, så du let kan overføre dine data direkte til en RTU eller SRO-anlægget. Spørg din MJK-konsulent om, hvilken Shuttle Sensor, der passer bedst til netop din installation.


ULTRASONISK NIVEAUMÅLING AF SPILDEVAND

Shuttle giver en pålidelig ultrasonisk måling af spildevand. Den kontakt-frie transmitter fra MJK har en højeffektiv funktion, der giver sikre og stabile målinger i urolige væsker, væsker med højt tørstof indhold eller let skummende overflader.

ULTRASONISK NIVEAUMÅLING AF DRIKKEVAND

Her overvåger Shuttle en drikkevandsfacilitet i Norge. Ved at benytte berøringsfri måling af drikkevandet, sikrer man en høj hygiejnisk standard i det målte drikkevand. Niveaumåling benyttes til effektiv pumpestyring og alarmering baseret på niveaumålingen.


Features

SENSOR SPREDNING PÅ KORTE AFSTANDE

Accordion control

Den lille spredning af sensorstrålen gør det muligt at montere MJK Shuttle på relative korte afstande f.eks. i pumpebrønde, slamcontainere eller tanke.

ANVENDELSE I SELV HÅRDE MILJØER

Accordion control

Ultralydsniveautransmitterens sensor og konverter kan monteres hver for sig. Shuttle kan derfor fungere fint i helt rene drikkevandstanke, men også i indendørs- og udendørsmiljøer med høj grad af fugt, ætsende eller kemiske forbindelser.

Det store udvalg af sensorer

Accordion control

Afhængig af den valgte sensor får du præcise målinger fra 0-10cm og helt op til 0-25m. 

Let læseligt LCD display

Accordion control

Du får øjeblikkeligt overblik over afstanden til overfladen, signalstyrke, aktive alarmer og meget mere.

Garantier

Alle MJK produkter har 1 års garanti. Derudover har MJK i Danmark 3 års garanti på følgende produkter:

 • nConnect®
 • Mµ Connect®
 • Expert™ 7060
 • Expert™ 3400

Specifikationer

Måleområde:
0 - 12 m, 0 - 15 m eller 0 - 25 m
Spændingsforsyning:
230 / 115 V AC ± 10 %, 10 - 35 V DC
Nøjagtighed:
Bedre end ± 0,2 %
Udgange:
Analog: 4 - 20 mA, maks. 500 sløjfeimpedans, Digitale: 2 stk. relæer med slutte- eller brydefunktion