Chatter Datalogger

Logning af data drejer sig ikke kun om ilt, pH eller flow i et rør. Vi måler og logger data fra reservoirer, søer, floder, åer, damme, grundvand, kystnære områder, havne og mange andre lokationer for at hjælpe med at tilpasse og forbedre infrastrukturen i og omkring naturen.

Dataindsamling langt fra forsyningsnettet klares af batteriforsynede dataloggere. De indsamler og afsender information til SRO systemer, dedikerede databaser eller simpelthen som e-mail, når det ønskes. 

Offentligt tilgængelige dataloggere skal være vandalsikrede og skal kunne sende advarsler, hvis fremmede har tiltvunget sig adgang.

Afsendelse af data en gang om dagen kan give batteriet en levetid på op til 5 år.

Informationer om grundvandsspejlet og kloakbrønde, kan give advarsler i forbindelse med byggerier, og kan spare entreprenører og bygherrer for millioner i erstatningskrav.

 • Tick
  Kommunikation

  Få information leveret via GSM/GPRS netværk

 • Tick
  Opdateringer

  MJK udvikler fortsat firmware og software

 • Tick
  Plug’n’play

  Let montering, og indbygget setup-wizard

 • Tick
  Advarsel

  Chatter kan sende en hasteadvarsel i tilfælde af styrtregn

 • Tick
  Intelligens

  Chatter kan eksempelvis lave overløbsberegninger

 • Tick
  Lækageovervågning

  Overvågning af tanke kan sende nødalarmer som SMS i tilfælde af pludseligt niveaufald

MJK har udviklet Chatter, som er en avanceret datalogningsenhed, der arbejder stabilt og sikkert i naturen, i brønde og i overløbsbygværk.
Chatter logger niveau via eksempelvis Expert hydrostatisk niveau transmitter. Data lagres og overføres via GSM/GPRS som e-mail, SMS eller i CSV-format direkte ind i dit SRO system, for eksempel via RS485 ModBus.
Chatter benyttes mest til overvågning i brønde og ved kloakoverfald til måling af overløb.
Advarsler sendes fra enheden i tilfælde af lavt batteriniveau eller ulovligt indtrængen. Chatter behøver ingen fast tilsyn, hvilket gør det lette for dig at planlægge din hverdag.

Chatter benyttes ofte til at overvåge og logge niveau, tryk, temperatur og flowmængder i eksempelvis drikkevandsdistribution og boringer placeret uden for normale strømkilder.
Data overføres som en simpel SMS eller e-mail med vedhæftet CSV-fil, over GSM/GPRS nettet.

Chatter er perfekt til logning af bl.a. niveau i overløbsbassiner. Chatter behøver ikke strømkabel, da det indbyggede batteri klarer de daglige opgaver.
Logget data overføres via GSM/GPRS, enten som du har planlagt det, eller udløst af alarmer.

Alene i Danmark står der i dag over 1200 Chatter-enheder og overvåger vandstande i naturen hvor der måles søer, åer og grundvandsstand til statistisk brug.
For at spare strøm er Chatter kun aktiveret ganske kort tid ad gangen. Derfor kan batteriet holde i op til 5 år ved måling én gang dagligt.
Udover naturovervågning benyttes Chatter også ved mange byggerier. Her overvåges grundvandsstanden for at undgå sætningsskade på nærliggende bygninger som kan medføre erstatningskrav.


Chatter Data Logger produceres i 2 forskellige versioner. Her ses det vægmonteres kabinet. Det logger data fra overløbet i en kloakbrønd.

Lige ved siden af kabinettet ses en hvid antenne. Chatter er udstyret med en indbygget antenne, men monteret i en kloak, eller på steder med dårlig forbindelse kan en ekstra antenne sikre GSM forbindelsen

Chatter datalogger har indbygget indbrudsalarm - den benyttes ofte på installationer i skov og åben land.

Mange vandværker benytter også alarmsystemet som en ekstra sikkerhed ifm. beskyttelsen af en uvurderlig ressource.

 

En Chatter kan fungere i op til 5 år uden opsyn. Det gør Chatter perfekt til naturovervågning.

Denne Chatter enhed overvåger niveauet i en sø, og sender de indsamlede data til statistisk brug. Enheden sender selv advarsel i tilfælde af hærværk, eller den dag batteriet er ved at løbe tør for strøm.


Chatter Link Introduktionsvideo

En kort video der viser installations-processen og en kort gennemgang af bruger interface

Chatter Wall 1 Intro

Kort introduktion til vægmonteret Chatter

Chatter Tube 1 Intro

Kort introduktionsvideo til den rør-monterede Chatter Datalogger


5 års garanti

Alle MJK PRODUKTER har 1 års garanti.
Ekstra garanti giver dig mulighed for at udvide din garantiperiode med op til 5 år.

Tilkøb af ekstra garanti skal ske ved bestilling af dit produkt.

Specifikationer

Strømforsyning
Indbygget 3,6 VDC, 19 Ah lithium batteri
Batteri levetid
Mere end 5 år ved 1 måling/dag og 1 opkald/dag
Lagring
RTU and e-mail version: 90.000 målte værdier (dato- og tids-stemplet)
Kommunikation
Indbygget GSM/GPRS quad-bånd 850/900/1800/1900 MHz modem m. indbygget SIM- holder
Digitale indgange
4 stk. 2 - 5 VDC (min. tid for status 1 sekund)
Analoge indgange
4 stk. 0 - 2,5 VDC
Serielle Data indgange
1 stk. RS-485 Modbus® com port for max. 4 enheder. Modbus® RTU-mode, 9600 baud, 2-wire RS-485. Master mode. Function 3. Read only