Chatter Datalogger

LOGNING AF DATA DREJER SIG IKKE KUN OM ILT, PH ELLER FLOW I ET RØR. VI MÅLER OG LOGGER DATA FRA RESERVOIRER, SØER, FLODER, ÅER, DAMME, GRUNDVAND, KYSTNÆRE OMRÅDER, HAVNE OG MANGE ANDRE LOKATIONER FOR AT HJÆLPE MED AT TILPASSE OG FORBEDRE INFRASTRUKTUREN I OG OMKRING NATUREN.

Dataindsamling langt fra forsyningsnettet klares af batteriforsynede dataloggere. De indsamler og afsender information til SRO-systemer, dedikerede databaser, som SMS direkte til en mobiltelefon eller e-mail, når det ønskes. Afsendelse af data en gang om dagen kan give batteriet en levetid på op til 5 år.

MJK dataloggere er løbende blevet udviklet i samarbejde med vores kunder, som er de daglige brugere af målinger og statistik. Derfor kan de anvendes til flere formål. Blandt andet skal offentligt tilgængelige dataloggere være vandalsikrede og skal kunne sende advarsler, hvis fremmede har tiltvunget sig adgang. Dertil giver dataloggere informationer om grundvandsspejlet og kloakbrønde, herunder give advarsler i forbindelse med byggerier, hvilket kan spare entreprenører og bygherrer for millioner i erstatningskrav.

 • Tick
  Kommunikation

  Få information leveret via GSM/GPRS netværk

 • Tick
  Opdateringer

  MJK udvikler fortsat firmware og software

 • Tick
  Plug’n’play

  Let montering, og indbygget setup-wizard

 • Tick
  Advarsel

  Chatter kan sende en hasteadvarsel i tilfælde af styrtregn

 • Tick
  Intelligens

  Chatter kan f.eks. lave overløbsberegninger

 • Tick
  Lækageovervågning

  Overvågning af tanke kan sende nødalarmer som SMS i tilfælde af pludseligt niveaufald

MJK har udviklet Chatter, som er en avanceret datalogningsenhed, der arbejder stabilt og sikkert i naturen, i brønde og i overløbsbygværk.

Chatter logger blandt andet niveau via Expert hydrostatisk niveau transmitter. Data lagres og overføres via GSM/GPRS som e-mail, SMS eller i CSV-format direkte ind i dit SRO-system, f.eks. via RS485 ModBus.

Chatter datalogger benyttes mest til overvågning i brønde og ved kloakoverfald til måling af overløb.

Advarsler sendes fra enheden i tilfælde af lavt batteriniveau eller ulovligt indtrængen. MJK Chatter behøver ikke fast tilsyn, hvilket gør det lettere for dig at planlægge din hverdag.

Chatter benyttes ofte til at overvåge og logge niveau, tryk, temperatur og flowmængder i f.eks. drikkevandsdistribution og boringer placeret uden for normale strømkilder til effektiv styring af drikkevand.

De intelligente kommunikationsløsninger giver mulighed for at koble styringerne sammen, så de kan hente data fra målere overalt på anlægget. Data overføres sikkert som en SMS, e-mail med vedhæftet CSV-fil eller over GSM/GPRS-nettet.

MJK Chatter er perfekt til logning af bl.a. niveau i overløbsbassiner. Chatter behøver ikke strømkabel, da det indbyggede batteri klarer de daglige opgaver.

Logget data overføres via GSM/GPRS, enten som du har planlagt det, eller udløst af alarmer. Sidstnævnte som sikring mod autoriseret adgang til tekniske installationer.

Alene i Danmark står der i dag over 1200 Chatter-enheder og overvåger vandstande i naturen, hvor der måles søer, åer og grundvandsstand til statistisk brug.

For at spare strøm er Chatter kun aktiveret ganske kort tid ad gangen. Derfor kan batteriet holde i op til 5 år ved måling én gang dagligt.

Udover naturovervågning benyttes Chatter også ved mange byggerier. Her overvåges grundvandsstanden for at undgå sætningsskade på nærliggende bygninger som kan medføre erstatningskrav.


MJK CHATTER I FORSKELLIGE VERSIONER

MJK Chatter datalogger produceres i 2 forskellige versioner; vægmonteret og rør-monteret. Her ses det vægmonteres kabinet. Det logger data fra overløbet i en kloakbrønd.

Lige ved siden af kabinettet ses en hvid antenne. Chatter er udstyret med en indbygget antenne, men monteret i en kloak, eller på steder med dårlig forbindelse kan en ekstra antenne sikre GSM forbindelsen.

INDBYGGET INDBRUDSALARM

Chatter datalogger har indbygget indbrudsalarm, hvorfor den ofte benyttes på installationer i skov og åbent land.

Mange vandværker benytter også alarmsystemet som en ekstra sikkerhed i forbindelse med beskyttelsen af en uvurderlig ressource.

LEVETID PÅ OP TIL 5 ÅR

En Chatter kan fungere i op til 5 år uden opsyn. Det gør MJK Chatter perfekt til naturovervågning.

Denne Chatter enhed overvåger niveauet i en sø, og sender de indsamlede data til statistisk brug. Enheden sender selv advarsel i tilfælde af hærværk, eller den dag batteriet er ved at løbe tør for strøm.


Chatter Link Introduktionsvideo

En kort video der viser installations-processen og en kort gennemgang af brugerinterface

Chatter Wall 1 Intro

Kort introduktion til vægmonteret Chatter fra MJK

Chatter Tube 1 Intro

Kort introduktionsvideo til den rør-monterede MKJ Chatter Datalogger


5 års garanti

Alle MJK PRODUKTER har 1 års garanti.
Ekstra garanti giver dig mulighed for at udvide din garantiperiode med op til 5 år.

Tilkøb af ekstra garanti skal ske ved bestilling af dit produkt.

Specifikationer

Strømforsyning
Indbygget 3,6 VDC, 19 Ah lithium batteri
Batteri levetid
Mere end 5 år ved 1 måling/dag og 1 opkald/dag
Lagring
RTU and e-mail version: 90.000 målte værdier (dato- og tids-stemplet)
Kommunikation
Indbygget GSM/GPRS quad-bånd 850/900/1800/1900 MHz modem m. indbygget SIM- holder
Digitale indgange
4 stk. 2 - 5 VDC (min. tid for status 1 sekund)
Analoge indgange
4 stk. 0 - 2,5 VDC
Serielle Data indgange
1 stk. RS-485 Modbus® com port for max. 4 enheder. Modbus® RTU-mode, 9600 baud, 2-wire RS-485. Master mode. Function 3. Read only