9. Da MJK blev "A XYLEM BRAND"

09/11/2017 · MARCOM

I midten af 00’erne var der fuld fart på udvikling og omsætning hos MJK. Særligt på eksportmarkederne viste store stigninger, der betød, at navnet MJK var et firma, man lagde mærke til.

MJK var steget i agtelse internationalt, ikke alene på grund af nye og konkurrencedygtige produkter, som for eksempel elektromagnetiske flowmålere, men også med etablering af datterselskabet i USA, som fik stor betydning for, at MJK blev kendt på de amerikanske kontinenter.

Den større synlighed specielt i USA gjorde, at Xylem blev interesseret i MJK og for at sikre MJKs fortsatte vækst, besluttede ejerne af MJK at sælge virksomheden til Xylem, der allerede var på vand-markedet. Xylem havde ikke alene et marked på analysesiden, men var også ejer af flere pumpeproducenter, hvor man ved at implementere MJK controllere fik ny teknologi.

Akkvisitionen af MJK i Xylems grupper af firmaer gav god synergi. Det var det perfekte valg for MJK, da Xylem allerede havde etablerede salgskanaler på markeder, hvor MJK var svag. Det var ligeledes en klog strategisk beslutning for Xylem, da MJK bragte helt nye og konkurrencedygtige styringer ind i koncernen til de pumpefirmaer, Xylem ejede i forvejen.

Tidligere adm. direktør Janicke Schultz-Petersen uddyber, ” Det var en meget speciel følelse den eftermiddag vi samlede alle og fortalte at, nu overgik ejerskabet fra Jens, Ivan og Janicke til Xylem. De fleste var positive og glade for de fremtidsmuligheder der blev stillet i udsigt for MJK. Xylem så MJK som en professionel ledet virksomhed, og viste os den store respekt ved at bede os om at fortsætte i vores hidtidige roller i et par år, indtil en ny ledelse kunne tage over.”

Læs som PDF