Udfordringer ved overløbsmålinger i bygværker

24/01/2018 · MarCom

Dokumentation af overløb har fået mere fokus de senere år, det giver udfordringer, for det er ikke alene nye konstruktioner der skal kunne dokumentere eventuelle overløb, det er også de ældre...

Overløbsmålinger i bygværker kan have mange forskellige udfordringer. Den primære hensigt er, at bortlede (spilde)vandet, så nærliggende områder ikke bliver oversvømmet.

Senere hen er der opstået et behov og et ønske om, at kunne måle hyppighed samt mængde(volumen) af overløb i disse bygværker. Dette giver imidlertid en række udfordringer, hvoraf de primære skal nævnes:

• Meget brede overløbskanter
• Overløbskanter der ikke er i vater
• Opstuvning ikke mulig eller tilladt
• Overløbet kan blot være et rør i toppen af brønden

Der findes efterhånden forskellige muligheder for alligevel, at opnå en fornuftig måling med en fornuftig nøjagtighed. Brede overløbskanter kan gøres smallere. Overløbskanten kan rettes op til vater. Der kan måske i selve overløbskanalen monteres et ”V”...

Læs hele artiklen her

 

Image
Her kan en konventionel overløbsmåling være svær at etablere. Hér kan med fordel anvendes doppler teknologi. Det kan også muligt at montere et ”V” foran overløbsrøret.
Image
SonTek Doppler flowmåler, læs mere om SonTek på mjk.dk eller spørg din MJK konsulent.
Image
Traditionelt ”V” i et større bygværk.