Doppler flowmåling - Sontek IQ

SONTEK IQ-SERIEN BESTÅR AF FLOWMÅLERE MED BRUGERDEFINEREDE FLOWALGORITMER, DER ER OMHYGGELIGT DESIGNET OG TESTET TIL AT LEVERE NØJAGTIGE DATA, DER SIKRER DIG ET VELINFORMERET GRUNDLAG FOR AT TRÆFFE BEDRE BESLUTNINGER. SONTEK IQ DOPPLER MÅLERE ANVENDES OFTE TIL FLOW- OG NIVEAUMÅLING I ÅER, VANDLØB, TANKE OG RØR, DER IKKE NØDVENDIGVIS FYLDES HELT VED MÅLING. 

Hos MJK vægter vi kvalitet og præcision højt. Derfor samarbejder vi med anerkendte virksomheder såsom SonTek om innoverende produktopdateringer inden for flowmåling, der giver vores kunder helt nye muligheder for at forbedre hverdagen og sikre et renere miljø. Vores SonTek IQ-målere kan enten benyttes til midlertidig overvågning og måling eller til fast logning af f.eks. regnvand, naturlige vandløb, kanaler og åer eller tanke og rør.

Doppler flowmåling er således hyppig måling for en præcis bestemmelse af vandmængder, herunder regnvand, spildevand og overløb. Hver SonTek IQ-måler tilbyder en troværdig og præcis doppler måling, som giver dig mulighed for at forudse og agere på rørslidtage og andre hydrauliske uhensigtsmæssigheder. Vores SonTek IQ-målere er desuden flytbare så enkelte enheder kan arbejde periodisk afhængigt af behov.  

Typisk anvendes doppler måling også hos industrien samt drikke- og spildevandsanlæg for bedre at kunne styre processer, afregne afgifter og meget mere, der hjælper med at optimere hverdagen. Uanset om du har brug for en omkostningseffektiv løsning til et enkelt vandløb eller du betjener et større industrianlæg er målere fra SonTek-IQ-serien ideel, hvis du ønsker nøjagtige flowdata. 

 • Tick
  Netværk

  Online med 4-20 mA via SonTek display.

 • Tick
  Intelligent måling

  Beregner automatisk den optimale databeregningsmodel ud fra flowkarakteristik.

 • Tick
  Reversibel måling

  Kan effektivt måle flow i begge retninger.

 • Tick
  Kommunikation

  Flere kommunikationsmuligheder, herunder RS232, ModBus, SDI 12 og analog.

 • Tick
  Datalogger

  4GB datalogger hukommelse, der sikrer dine indsamlede data.

 • Tick
  Flexibilitet

  Variabel måleradius på 500mm – 5000mm.

SonTek DN-500 til DN-5000 måler regnvand, spildevand og overløb til recipient eller spare-bassin. SonTek IQ Pipe er en flytbar Doppler flowmåler, der udover at måle flow og niveau, også angiver den hydrauliske profil i røret. På den måde kan du forudse og undgå rørskader, der skyldes hydrauliske tendenser. SonTek er produceret til at arbejde i regulært spildevand, hvorfor samlinger er sikrede, Der benyttes rustfrit stål og enheden er IP68.

SonTek IQ Standard og IQ Plus benyttes også til industri og forskning i forbindelse med overvågning og profilering af åer, vandløb og floder. Profilering benyttes typisk til at registrere hydrauliske tendenser i strømføringen. Data lagres i den 4GB store hukommelse, hvorfra den kan eksporteres i CSV-format til videre bearbejdning.

Image

FLOWMÅLER TIL KANALER OG RØR

Flow måles i kanaler eller rør via doppler princippet. Om du ønsker at måle overløb, styre flowet i en kanal på renseanlægget eller overvåge turbulens i et rørsystem, så er SonTek IQ den optimale flowmåler til opgaven. Den fås både som logger og med f.eks. 4-20 mA output. SonTek IQ har en patenteret algoritme, der sikrer det korrekte flow uanset flow forhold.
Image

SONTEK IQ MÅLER TIL VANDLØB OG RECIPIENTER

SonTek IQ flowmåler er den optimale logger til at overvåge recipienter, da du opnår valide data omkring flowforhold, såsom hastighed, turbulens og niveau. SonTek IQ Plus foretager en profilering af vandsøjlen, så du altid kender de hydrauliske forhold i vandløbet.
Image

SONTEK IQ PIPE TIL RØRSYSTEMER

SonTek IQ Pipe installeres i rørsystemer for effektiv overvågning eller logning af flow. Samtidig får du en troværdig profilering af de hydrauliske forhold, så du er bekendt med turbulens og vandhastighederne i røret. Derved kan du optimere flowet eller forudsige slitage på rørsystemet.