Doppler flowmåling - Sontek IQ

Sontek IQ doppler måler anvendes ofte til flow- og niveaumåling i åer, vandløb, tanke og rør der ikke nødvendigvis fyldes helt ved måling. 

Sontek IQ målere kan praktisk benyttes midlertidigt eller til fast logning af eksempelvis regnvand, uvedkommende vand eller kanaler og åer.

Dopplermåling giver en troværdig flowmåling og profilering af vandsøjlen.

Sontek IQ målerne giver mulighed for at forudse og agere på rørslidtage og andre hydrauliske uhensigtsmæssigheder.

Målerne er flytbare så enkelte enheder kan arbejde periodisk afhængigt af behov.

 • Tick
  Netværk

  Online med 4-20 mA via Sontek display

 • Tick
  Intelligent måling

  Automatisk optimal databeregningsmodel ud fra flowkarakteristik.

 • Tick
  Reversibel måling

  Kan måle flow i begge retninger

 • Tick
  Kommunikation

  Mange kommunikationsmuligheder; RS232, ModBus, SDI 12 og analog

 • Tick
  Datalogger

  4GB datalogger hukommelse

 • Tick
  Flexibilitet

  Variabel måleradius på 500mm – 5000 mm

DN-500 til DN-5000 måler regnvand, spildevand og overløb til recipient eller spare-bassin.
Sontek IQ Pipe er en flytbar Doppler flowmåler, der udover flow og niveau også angiver den hydrauliske profil i røret. Rørskader baseret på hydrauliske tendenser kan derfor forudses og undgås.
Sontek er produceret til at arbejde i regulært spildevand. Samlinger er sikrede og der benyttes rustfrit stål og enheden er IP68.

Sontek IQ Standard og IQ Plus benyttes til overvågning og profilering af åer, vandløb og floder. Profilering benyttes til at registrerer hydrauliske tendenser i strømføringen.
Data lagres i den 4GB store hukommelse, hvorfra den kan eksporteres i CSV-format til videre bearbejdning.

Image
Flow måles i kanaler eller rør via doppler princippet. Om man ønsker at måle overløb, styre flowet i kanal på renseanlæg eller overvåge turbulens i rørsystemet, så er IQ den optimale flowmåler til opgaven. Den fås både som logger og med f.eks. 4-20 mA output. IQ har en patenteret algoritme, der sikre det korrekte flow uanset flow forhold.
Image
IQ flowmåler er den optimale logger til at overvåge vores recipienter. Dermed har man valid data omkring flowforhold, såsom hastighed, turbulens og niveau. IQ Plus foretager en profilering af vandsøljen, så man kender de hydrauliske forhold i vandløbet.
Image
IQ Pipe installeres i rørsystemer og overvåger eller logger flowet samt profilerer de hydrauliske forhold, så man kender turbulens og vandhastighederne i røret. Derved kan man optimere sit flow eller forudsige slidtage på rørsystemet.