Prøvetagning

PÅ GRUND AF KLIMAÆNDRINGERNE ER BEHOVET FOR MILJØMÆSSIG DOKUMENTATION OG NØJAGTIG REGNVANDSSTYRING STEGET. DERFOR STILLER AUTOMATISK OPSAMLING AF VANDPRØVER FRA SPILDEVANDSANLÆG OG VANDLØB STORE KRAV TIL DET UDSTYR, DER ANVENDES.  

I dag tages miljøet alvorligt. Uanset om du arbejder indenfor drikkevand, spildevand, akvakultur eller industrien, kan du med prøvetagningsinstrumenterne sikre dine prøver let og enkelt. MJK har gennem mange år leveret pålidelige regnmålere til måling af både regnmængder og -intensitet samt prøveoptagere til renseanlæg og industrier til opsamling af tids- eller mængdeproportionale prøver.

Særligt har MJK med Sampler 780 prøveoptager sat en høj standard for design og funktion. Kabinettet er helsvejset i rustfrit stål og alle væskeberørte dele er i plast og glas. Betjeningen sker på et vandtæt touch-panel, og der er lagt vægt på stor driftssikkerhed. Det er også grunden til at prøveoptageren er vandtæt (IP 67), herunder er al elektronik, ventiler osv. monteret inde i kabinettet mens alt det våde, der skal gøres rent, er let tilgængelig på ydersiden.  

MJK rainAhead er en moderne præcisionsregnmåler til måling af regnmængder og -intensitet. Regnmåleren monteres på en stander og opsamler regnen i tragten, som leder vandet til rainAhead målesystem. Regnmåleren er fabrikskalibreret til 0,2 mm regn pr. puls. Den unikke selvtømmende vippeskål er patenteret globalt, hvilket gør rainAhead til én af de mest præcise regnmålere på markedet.

Hos MJK er produktsortimentet inden for analysemåling moderne og konkurrencedygtigt. Alle vores analysetransmittere, konvertere, sensorer og armaturer kan benyttes enkeltvis eller kobles sammen med øvrige målere og styringer i vores mange netværksløsninger.

PRØVETAGNING AF VANDPRØVER

Ved mange spildevandsudløb fra renseanlæg og industrier er der krav om analyse af det udledte vand inden det overlades til naturen. Til disse opgaver egner MJK Sampler 780 prøveoptager sig særligt godt. På samme måde er MJK rainAhead ideel, når der er behov for nøjagtige målinger. Præcis data fra nedbør kan blandt andet anvendes til planlægning af nye installationer samt pumpestyring og lagring af spildevand.

 • Tick
  Robust

  Designet i robuste materialer

 • Tick
  Plug’n’play

  Nem og brugervenlig installation

 • Tick
  Nem rengøring

  Produkterne er designet så den nødvendige rengøring er nem at foretage