Monitor Link

MONITOR LINK ER ET SERVERBASERET SRO-SYSTEM PRIMÆRT TIL MINDRE OG MELLEMSTORE APPLIKATIONER. SRO-SYSTEMET ANVENDES I STOR STIL AF PRIVATE VANDVÆRKER SOM EN OPTIMAL OG KOSTEFFEKTIV LØSNING, DER OPFYLDER KRAVENE OM RAPPORTERING OG DOKUMENTATION. MEN OGSÅ MANGE ANDRE INDUSTRIER BENYTTER I DAG MONITOR LINK.

Monitor Link giver et professionelt og specialiseret overblik over komplicerede netværk som f.eks. oplandet til et vandværk eller renseanlæg. Men også over vandstanden i åer, søer og overalt i naturen via data logger enheden Chatter. Monitor Link sikrer således fuld overvågning, kontrol, dataopsamling og alarmhåndtering for vandværker, boringer, decentrale pumpeenheder eller hele SRO-anlæg.

Monitor Link er også oplagt til industriel spildevandsstyring. Her får virksomhederne et omfattende overvågnings- og rapporteringsværktøj uden risiko for datatab, da al data sikres dagligt på MJK Xylems servere uden store omkostninger og vedligehold.

Monitor Link er en klient-/serverbaseret SRO-løsning, der fritager brugeren for dyre og pladskrævende servere. MJK står for den daglige drift, vedligeholdelse og sikkerhed, som server-delen i en professionel løsning kræver. Al data gemmes således på en sikker serverløsning, hvor en lang række moduler sikrer, at den opsætning som den daglige bruger får, er individuelt justeret.

Monitor Link er en fleksibel og overskuelig brugerflade, hvor du selv kan bestemme, hvilke brugere, der har adgang til udvalgte funktioner eller stationer. Her kan du nemt aflæse - ikke bare de vigtige data - men også se alarm- og hændelses-oversigter, rapporter, vagtplaner og meget mere.

Klient-delen kan køres på en standard Windows PC med enkel installation eller på en tablet eller mobil som en app. MJK har desuden teknikere, som kan hjælpe med både opsætning og løbende support af Monitor Link.

 • Tick
  Overskuelig brugerflade

  Standard og individuelle procesbilleder, der nemt kan aflæses.

 • Tick
  Benyt egen grafik/foto i softwaren

  Du kan benytte egen grafik eller foto i softwaren.

 • Tick
  Fleksibel online SRO

  Se vigtige data inkl. vagtplan, alarm og rapporthåndtering.

 • Tick
  Data back-up på MJK Xylem Server

  Stor datasikkerhed, hvor al data omhyggeligt håndteres.

 • Tick
  Fast årlig ydelse

  Ingen dyre IT udgifter.

 • Tick
  Standard og brugertilpasset

  Monitor Link levers med standardbilleder og kan tilpasses den enkelte bruger.

Monitor Link er en serverbaseret SRO-løsning, der særligt er udviklet til mindre og mellemstore installationer. Softwaren er skabt til at give et geografisk genkendeligt overblik over lokale installationer med en grafisk visning, der er let forståelig og som indeholder driftsdata.

Du kan tilgå og overvåge områdets installationer fra hvilken som helst PC, tablet eller mobil med Monitor Link installeret og en internetforbindelse, da alle data lagres på en server som MJK hoster og vedligeholder. Det giver højere datasikkerhed og sparer dig for IT-udgifter.

Data kan indsamles og aflæses fra din PC, tablet eller mobil hvilket betyder at du også kan eksportere og justere mange parametre direkte fra din enhed. Monitor Link har individuelle brugerprofiler, som giver mulighed for at hele organisationen kan dele oplysningerne fra Monitor Link.

På den måde kan nogle medarbejdere se driftsdata mens andre skal have fuld ret til at ændre opsætninger. Ligesom det fra oversigtskortet er nemt at vælge en pumpestation eller brønd på nettet, og fra det lokale view kan du se detaljerede informationer øjeblikkeligt.

Monitor Link er en serverbaseret SRO-løsning, hvor designet er baseret på feedback og input fra danske vandværker. Softwaren er skabt til at give et geografisk genkendeligt overblik over lokale installationer med en grafisk visning, der er let forståelig og som indeholder driftsdata.

Data er tilgængelig fra en PC, tablet eller mobil med Monitor Link og internetadgang. Al data bliver lagret på sikre servere hos MJK, hvilket giver højere datasikkerhed og lavere IT-udgifter for slutbrugeren. Når en installation er valgt, ser du straks pumpedata, status på tanke, filtre og boringer.

Data kan samles og aflæses fra din PC, tablet eller mobil så du kan eksportere og justere mange parametre direkte fra din enhed.
Monitor Link har individuelle brugerprofiler, hvilket giver mulighed for at hele organisationen kan dele oplysningerne fra Monitor Link. Det kan f.eks. være til gavn, hvis nogle medarbejdere ikke skal have fuld ret til at ændre i opsætningerne, men blot kunne se driftsdata.

Monitor Link er en serverbaseret SRO-løsning, der er udarbejdet til såvel vandværker som vandboringer og decentrale pumpenheder. I dag benyttes softwaren blandt andet i den danske fødevareindustri til logning og overvågning af spildevandsudledning.

Softwaren er skabt til at give et geografisk genkendeligt overblik over lokale installationer med en grafisk visning, der er let forståelig og som indeholder driftsdata. Fra oversigtskortet er det nemt at vælge en pumpestation eller brønd på nettet, og fra det lokale view ser man detaljerede informationer øjeblikkeligt.

Du kan overvåge områdets installationer fra en PC, tablet eller mobil med Monitor Link installeret og en internetforbindelse - alle data lagres på en server som MJK vedligeholder. Det giver højere datasikkerhed og sparer dig for IT-udgifter. Data kan aflæses fra din PC, tablet eller mobil og du kan eksportere og justere mange parametre direkte fra enheden.

Monitor Link har individuelle brugerprofiler, det giver mulighed for at hele organisationen kan dele oplysningerne fra Monitor Link. Nogle medarbejdere har behov for at se driftsdata, andre skal have fuld ret til at ændre opsætninger.

Features

Nye praktiske funktioner

Accordion control

Monitor Link er en klient/serverbaseret SRO-løsning, der fritager brugeren for dyre og pladskrævende servere. MJK står for den daglige drift, vedligeholdelse og sikkerhed, som server-delen i en professionel løsning kræver.


Klient-delen kan køres på en standard PC (Windows 10+), tablet eller mobil. Installationen er simpel, men MJK har teknikere, der kan hjælpe med både opsætning og løbende support, hvis nødvendigt.


Al data gemmes på en sikker serverløsning, hvor du nemt kan aflæse, ikke bare de vigtigste data, men også se alarm- og hændelsesoversigter, rapporter, vagtplaner og meget mere. Data lagres på servere, der serviceres af MJK og al data sikres yderligere med daglig backup.

Overskuelig brugerflade

Accordion control

En række moduler giver Monitor Link den fleksible og overskuelige brugerflade, som et moderne SRO-system bør have. Man kan ganske simpelt bestemme, hvilke brugere, der skal have adgang til udvalgte funktioner eller stationer.

Grafer

Accordion control

Data benyttes til grafer, der giver et forkromet overblik over driften. Disse data kan meget nemt eksporteres som PDF eller til f.eks. Excel som csv-filer.

Brugeren kan nemt vælge hvilke grafer, der skal vises. På den måde kan du sammenholde data og visualisere driften. Grafer kan naturligvis gemmes eller udskrives efter ønske. 

Geografisk visning

Accordion control

Når den enkelte bruger/kunde logger ind, vises et oversigtskort, hvor de geografiske placeringer af enheder vises. Eventuelle alarmer indikeres, så du med et klik kan se detaljer om status. Fra oversigtsbilledet kan brugeren zoome ind på lokalområder for et mere detaljerede kort. 

Vandværksoversigt

Accordion control

På oversigtsbilledet fra et vandværk kan du ikke kun se pumper, men også status på tank, filter og boring. 

Pumpestation visning

Accordion control

De enkelte pumpestationer vises grafisk med alle relevante detaljer. Status for pumper kan aflæses via data, men også ved farveangivelser i grafikken. Detaljeskærmen for pumpeenheden er bygget op til at give et simpelt og intuitivt overblik.