DER ER SÅ SMUKT PÅ LANDET – MED MONITORLINK ER DER OGSÅ OVERBLIK

Den store gård, Salsbjerggård i Lundby på Sjælland, ejes af Søren Madsen. Her er den primære drift 650 økologiske Jerseykøer og den moderne bedrift indeholder desuden eget vandværk med egne vandboringer, 3 gylletanke, mælketank m.m. Søren Madsen er i denne forbindelse stødt på MonitorLink og har i samarbejde med MJK lavet en løsning skræddersyet til landbruget.

Gårdejer Søren Madsen har længe haft et ønske om nemt at kunne overvåge drift og tilstand af de tekniske installationer på sin gård, herunder gylletank med tilhørende flydelag, eget vandværk samt 3 vandboringer, mælketank m.m. Endvidere har han et ønske om, at kunne overvåge nedbørsmængden på sine omkringliggende marker, da denne kan variere meget fra mark til mark. 


Et ønske går i opfyldelse…
Søren har derfor, i samarbejde med MJK Automation, installeret MonitorLink, et specielt tilpasset, fleksibelt overvågnings/SRO system med en meget overskuelig brugerflade. På denne illustration af Søren’s set-op ses overvågningen af niveauet i vandboringerne, som via en datalogger med modem sender data til et server-baseret overvågningssystem. Overvågningen kan også tilgås via en app på en tablet/smartphone. På denne måde kan Søren løbende følge med i niveauet af sine vandboringer. Dette har stor værdi, da Søren i så fald kan stoppe en boring, inden den løber tør, og samtidig se hvilken boring, der er mest fyldt og derfor bør startes.

Der kan også overvåges flow både på ind- og udpumpning på vandværket, ligesom der kan udlæses kurver og dokumenteres flow. På smartphonen, som er den enhed Søren primært bruger, kan han ligeledes se niveau og temperatur i sin mælketank og følge de opsatte lokale elektroniske regnmålere, der giver input om nedbør på de forskellige afgrøder. Mængden kan variere fra 3 til 9 mm inden for omkredsen af hans marker. Ifølge Søren giver MonitorLink et rigtig godt overblik på smartphonen, og brugerfladen er yderst brugervenlig og nem at overskue.

MonitorLink sparer mig tid i dagligdagen og giver mig sikkerhed for at opdage i tide hvis der opstår fejl i vandforsyningen eller mælketankens temperatur...

Søren, landmand ·

Gylletank undere skarp overvågning
Her ses desuden et billede af selve niveauovervågningsinstallationen i gylletanken. Der er brugt et webkamera, der med fastsatte intervaller tager de krævede billeder af flydelaget.

Spændingsforsyning kan enten ske ved fast forsyning, eller via 12VDC solceller, som det er tilfældet her.

Nedenfor ses det tilsvarende billede på Sørens PC/smartphone.

 


En lettere hverdag med MonitorLink
Søren udtaler: ”Med denne overvågning kan jeg visuelt se flydelaget på mine gylletanke uden at være der selv. Jeg tjekker især efter kraftige regnskyl og disse billeder giver mig samtidig dokumentation til kommunen for at der er overvåget efter gældende regler. Det samme gør sig gældende med mine vandboringer - her kan jeg igen dokumentere de krævede 4 gange årlige check på pejleboringerne.

Denne risikostyring sparer både min tid og tid til dokumentation til det offentlige.” ”Overblikket på min telefon giver ro i maven. F.eks., kan jeg også overvåge temperaturen i mælketanken, og derved undgå at skulle kassere 20.000 l. mælk ved fejl i køleanlægget.

 


Et eksempel på den type flow Søren kan følge på sin smartphone.

Mine ansatte kan også tilsluttes MonitorLink og få adgang til samme data som mig. Denne investering giver os sikkerhed mod fejl i den travle dagligdag og er nemt tilgængelig via vores smartphones!”

”MonitorLink sparer mig tid i dagligdagen og giver mig sikkerhed for at opdage i tide hvis der opstår fejl i vandforsyningen eller mælketankens temperatur. Systemet er fleksibelt og kan meget nemt udvides med overvågning af andre boringer eller andet på gården.” “Jeg har gennem forløbet fået god information og træning i brug af systemet fra MJK Automation og er tryg ved at arbejde med de informationer jeg kan udlæse fra MonitorLink” slutter Søren.

Download case storyen som pdf her!