YSI PRODSS

Håndholdt multiparametre vandkvalitets måleinstrument til måling af kritiske vandkvalitetsparametre såsom opløst optisk ilt, turbiditet, pH, ORP, ledningsevne, ammonium, nitrat, ammonium klorid samt temperatur.

Med ProDSS kan du logge og gemme data, samt eksportere data som scv. fil, så du kan viderebehandle data i f.eks. excel.

ProDSS måler via intelligente sensorer der genkendes af håndterminalen, når de sættes på målekablet.

ProDSS bruges i alle sammenhænge hvor du ønsker at kende specifikke vandkvalitetsparametre. Alsidigheden for dette instrument betyder at det i dag anvendes af havforskere, miljøbiologer, vandværkspassere, spildevandslaboranter osv. verden over.

Instrumentet anvendes både på land, i søer/vandløb og til havs.

Med de intelligente sensorer er ProDSS en gennemtænkt og langtidsholdbar investering. Den har nemlig ikke har forprogrammeret porte, så man er ikke låst i sit sensor valg.

Ved dybdemåling er hvert eneste målepunkt dokumenteret med både GPS koordinater og dybde, så der ikke kan opstå tvivl om tid, sted og dybde. Og du kan til enhver tid gentage en måling på præcis samme sted og i præcis samme dybde.

  • Tick
    Intelligente sensorer
  • Tick
    Nem installation
  • Tick
    Nem dataoverførsel

Renseanlæggets laborant kan med multiparameter sensoren, YSI PRO DSS, måle på 17 forskellige parametre via kabeltilsluttede sensorer.
De intelligente sensorer genkendes automatisk af terminalen ved tilslutning, alle kalibreringsdata på sensoren gemmes automatisk.
Leveres med variabel kabellængde med indbygget dybde sensor.
Der er 3 års garanti på terminalen og 2 års garanti på kabel.
Terminalen er IP67.

YSI PRODSS er velegnet til såvel dambrug som havbrug.
YSI software KorDSS medfølger og USB til on-the-go connector assisterer dig med ekstra datahåndtering.
Bagbelyst keypad og farvedisplay.
De intelligente sensorer genkendes automatisk af terminalen ved tilslutning, alle kalibreringsdata på sensoren gemmes automatisk.
Leveres med op til 100 meter kabel med indbygget dybde sensor.
Terminalen har indbygget GPS og mulighed for site-opbygning, så data kan gemmes efter geografisk placering.
Der er 3 års garanti på terminalen og 2 års garanti på kabel.
Terminalen er IP67.


YSI ProDSS er et effektivt, nøjagtigt og alsidigt multiparameter måleinstrument.

Fås med og uden niveaumåling og GPS.  

ProDSS kan anvendes i felten, i laboratoriet, på vandværket og på renseanlægget. 

ProDSS har 4 sensor porte, de 4 porte kan anvendes til den type sensor du skal bruge.

Så det er slut med at forudse om man skal bruge optiske eller ISE porte, med ProDSS er man aldrig låst i sit valg. 


Features

Fleksibilitet

Accordion control

En type sensorporte til alle typer sensorer, og ODO-kablet inkl. Sensor kan også benyttes på ProDSS terminalen.

Intelligente Sensorer

Accordion control

Med intelligente sensorer slipper du for at være fastlåst i sit valg af måleporte, da du kan af montere og montere sensorer som du ønsker. Fleksibilitet er i højsædet.

Bredt Sensorprogram

Accordion control

Med det brede målesensorer program, så har du mulighed for altid at kunne foretage de spotmålinger eller korte loggeinterval-målinger som du ønsker. 

Data Eksport

Accordion control

Data eksporteres via hurtigt via usb stik på terminalen, så data automatisk downloades til usb stik eller direkte til din PC.

GPS

Accordion control

Dybdemåling samt GPS er en option, så man kan logge sine målinger sammen med dybden og GPS koordinater.

Nem Sensor Installation

Accordion control

Sensorerne genkendes automatisk når de monteres og deres kalibreringsdata gemmes.

STOR hukommelse

Accordion control

Med kapacitet på over 100.000 data sæt

YSI ANALYSEINSTRUMENTER I VERDENSKLASSE

YSI producerer analyseinstrumenter i verdensklasse.   Altid med miljøet og brugerne i centrum. I Danmark forhandler MJK de pålidelige YSI-produkter, der er lette at betjente og leverer troværdige resultater – hver eneste gang.