YSI PROODO

Denne type optiske iltsensorer er stabile, idet de ikke drifter på samme plan som membran sensorer. Derudover er de ikke afhængige af flow gennem sensoren, så resultatet er altid stabilt. 

Iltmåling anvendes alle steder, hvor man ønsker at kende iltkoncentrationen og det være sig både i drikkevand efter iltning, i søer/åer og vandløb samt i spildevand.

Dette er et instrument, der kan anvendes både i laboratoriet og i felten. Det er konstrueret med optisk måler, og hukommelse på op til 5000 datasæt. Det er desuden muligt at lave udvidet DO område fra 0-500% (0-50 mg/L).

PROODO leveres i 2 varianter, OBOD optisk måler, og BOD selvrørende enhed til laboratoriebrug.

 

 

 • Tick
  Plug’n’play

  Nem og intuitiv at anvende og kræver ingen oplæring

 • Tick
  Datalogger

  Indbygget logger med op til 5000 datasæt hukommelse

 • Tick
  Tilbehør

  Forskellige tilbehørsdele som kan anvendes afhængigt af applikationen.

Ønsker du en specificeret punktmåling i en iltningstank, for eksempel for at kontrollere effektiviteten af omrørere, er PROODO optisk digital iltmåler en optimal og effektiv løsning.
Måling foretages via den kabelmonterede sensor.
Du kan aflæse målte data øjeblikkeligt i displayet eller via loggen. Der er kapacitet til 5000 datasæt.
Via den medfølgende docking clip kan du kan eksportere indsamlet data i CSV-format, der giver direkte pc adgang via usb.

 

Iltindholdet i drikkevandet måles og logges inden udgang til brugerne.
PROODO benyttes ofte som en professionel sikring af online iltmålere.
PRODO er et enkelt og let tilgængeligt instrument, som kun kræver meget lidt service. Instrumentet har et letlæst display, hvor målinger aflæses øjeblikkeligt eller logges. Der er kapacitet til 5000 datasæt.
Via den medfølgende docking clip kan indsamlet data eksporteres i CSV-format, der giver direkte pc adgang via usb.

Det rette iltindhold er essentielt for fiskenes vækst.
Online iltning benyttes naturligvis altid, men PROODO er optimal for manual kontrol af iltovervågningen. Den håndholdte YSI måler giver præcis måling via den kabelmonterede sensor.
PRODO optiske digitale iltmåler er en optimal og effektiv løsning til punktmåling og logning af ilt og temperatur.
Instrumentet har mulighed for manuel indstilling af salinitet, og kan derfor ligeledes fungere i saltvand.
Instrumentet har et letlæst display, hvor målinger aflæses øjeblikkeligt eller logges. Der er kapacitet til 5000 datasæt.
Via den medfølgende docking clip kan indsamlet data kan eksporteres i CSV-format, der giver direkte pc adgang via usb.


ProODO er et særdeles pålidelig digital optisk måleinstrument.

Den håndholdte ProODO er nem at anvende uanset forudgående kendskab til iltmåling. 

ProODO anvendes i felten såvel som på laboratorier. 


Features

Optisk Sensor Teknologi

Accordion control

Hurtig stabilisering af sensor og dermed hurtig måleresultat. Da sensoren ikke er flow afhængig er måling altid valid.

Smart vedligehold

Accordion control

Det er nemt at skifte sensor cap på den optiske sensor, samt ultra-nem kalibrering af sensor.

YSI

I Danmark forhandler MJK YSI produkter. YSI producerer analyseinstrumenter i verdensklasse. Altid med miljøet og brugeren i forreste række, produceres stabile, robuste og let betjente produkter der leverer troværdige resultater.

Du kan læse mere om YSI og deres produkter på www.ysi.com