Birkerød renoverer distriktsbrønde med MJK

Birkerød vandforsyning har siden år 2000 arbejdet på at sektionere ledningsnettet. Sektionereingen af ledningsnettet har flere formål: At mindske udbredelsen af forurening, at få bedre overblik over forbruget i de enkelte sektioner og ikke mindst til at følge nattimeforbruget mellem klokken 3-5.

Ved at lagre data for forbruget i et område er man i stand til at tegne en kurve over normal døgnet for en given ugedag, Jens-Ejnar Kristensen, Driftchef i Birkerød Forsyning fortæller, ”Forbruget de enkelte ugedage varierer, men er ofte sammenlignelige indbyrdes. Mandag ligner mandag og lørdag ligner lørdag. Får vi et brud i området, vil vi kunne se dette som et merforbrug over hele døgnet.”

I dag er ledningsnettet opdelt i 14 sektioner, hvilket gør systemet tilpas finmasket til at Birkerød Vandforsyning kan opfange selv smålækager.

MJK har leveret bl.a. MagFlux og Mµ Connect til måling og rapportering, men også de komplet monterede overvågningstavler til distriktsbrønde er leveret direkte fra MJK.

 

En af udfordringerne ved etableringen af systemet, har været overførslen af data. Birkerød ønskede et online system da målingerne bl.a. blev brugt til Birkerøds Aquis operation. Da data skulle være online, har man været nødt til at etablere strømforsyning til hver enkelt distriktsbrønd. Til gengæld leveres målinger for både tryk, flow og temperatur.

Vi finder faktisk eventuelle lækager og brud hurtigere i dag end tidligere.... Det er selvfølgelig vores ambition om at passe på vores vandressourcer der driver værket, men også bundlinjen.

Jens-Ejnar Kristensen · Driftschef

De første stationer kommunikerede via en såkaldt Sky, hvorfra telegrammerne blev hentet. Denne kommunikation har givet udfordringer, samtidig med at abonnementet har været forholdsvis dyrt. I dag er MJK kommet med en generation af RTU’er, Mµ Connect. De er ikke bare pumpestyring men giver mulighed for at etablere direkte forbindelse via SRO. Det eneste det kræver, er at teleselskabet er i stand til at levere en fast IP adresse til data abonnementet.

”Vi har i en periode prøvekørt to stationer med det nye abonnement. Data forbruget ligger mellem 20-30 MB/måned, hvilket gør, at vi kan klare os med det mindste data abonnement der kan fås.”, forklarer Jens-Ejnar.

Problemløsning
”Det er altid en udfordring når der er flere firmaer om samme opgave, i dette tilfælde MJK og Krüger A/S. Men det er godt at samarbejde med professionelle partnere, der fortsætter indtil opgaven er løst”, fortæller Jens-Ejnar

Krüger og MJK holdt møder og teknikere fra begge virksomheder gik i gang og fandt i fællesskab den løsning der skulle til, for at de forskellige teknologier kan kommunikere perfekt.


Derfor har Birkerød Vandforsyning i dag et mere detaljeret billede over deres net. Data indgår nu ikke kun via en cloudbaseret løsning, men Mµ Connect har almindeligt 3G modem, hvilket giver mulighed for at kommunikere via et helt almindelige mobildataabonnement – så det er et spørgsmål om billigste udbyder der kan tilbyde fast IP-adresse.

Jens-Ejnar forklarer ved skærmen på kontoret: ”Vi finder faktisk eventuelle lækager og brud hurtigere i dag end tidligere. Det er en væsentlig årsag til at vi i dag har et vandtab der er væsentligt under den fastsatte grænse fra staten, på 10%. Det er selvfølgelig vores ambition om at passe på vores vandressourcer der driver værket, men selvfølgelig også bundlinjen.”

Birkerød vil opgradere de sidste brønde efter behov. Med Mµ Connect får vi en sikker og professionel løsning til online at få data fra flow og tryk fra henholdsvis MJK MagFlux og tryktransmittere. Mµ Connect giver os mulighed for individuel opsætning af det tilkoblede udstyr således at opsætning passer overens med den opgave der skal løses. Vi kan kontrollere udstyret via mobil app’en på stedet eller på et senere tidspunkt udvide med styring af f.eks. motorventiler i brøndene, afslutter Jens-Einar Kristensen.

MJK har via dette forløb udviklet ny firmware der bl.a. giver brugeren en endnu mere stabil og sikret rapporteringsdel Mµ Connect.


Mµ Connect RTU

Læs mere om Mµ Connect pumpestyring og RTU.

Læs Mere
Close

Tak

Tak for din besked, du hører fra os snart.

Måske kan vi også hjælpe dig

Ønsker du at vores serviceafdeling kontakter dig angående MJK produkter og løsninger.

Kontakt mig via