Mµ Connect RTU

Mµ Connect er en kombineret pumpestyring og SRO enhed der giver intelligent overvågning og styring af pumper.

Vi har samlet en lang række avancerede funktioner – strømbesparelse, datalogging og SRO kommunikation er nogle af de funktioner der gør styring af vand lettere end nogensinde.

Mµ Connect er designet primært til pumpestationer og mindre rensningsanlæg. Den måler og logger overløb, overvåger og styrer filterrensning, råvandspumper og boosterpumper til vandforsyninger.

Mµ Connect har også WiFi og kan konfigureres med PC programmet Connect Link, eller mindre justeringer kan klares via ”MJK Connect” smart phone app.

 • Tick
  Op til 32 digitale og 16 analoge signaler

  Få flere input muligheder, og styr flere pumper eller andet udstyr

 • Tick
  Energy saving

  Avancerede funktioner til strømbesparende pumpedrift

 • Tick
  Intelligent data logging

  Microprocessor er indbygget til avancerede beregninger udfra indkomne data. Alt logges i hukommelsen

 • Tick
  Let montering

  Monteres på standard DIN skinne

 • Tick
  SCADA kommunikation

  Kommuniker direkte til SRO anlæg via GSM/GPRS (tilvalg). Remote control via remote terminal unit (RTU)

 • Tick
  Cross instrument connection

  iNET Modbus kommunikation til eksterne enheder

Mµ Connect bliver brugt til vand- og spildevandspumpstationer og små vand- og spildevandsanlæg.

Med de mange indbyggede og dedikerede funktioner til at måle og registrere overløb eller optimere og kontrollere  spildevandsnetværk, kan Mµ Connect styre pumpestationer uden andre systemer.

Den avancerede energi-optimerede pumpestyring kan styre tilsluttede frekvensomformere, som igen styrer pumperne. Styringen vil forsøge at finde den optimale hastighed for pumperne for at opnå det bedst mulige forhold mellem hvor meget vand der bliver pumpet, i forhold til den energi, der bliver brugt.

Mµ Connect har også standard funktioner såsom logiske funktioner indbygget. Disse er lette for brugeren at benytte - bl.a. datalogning for historiske data og kommunikation med SRO anlæg via GSM/GPRS netværk. Ydermere har Mµ Connect indbygget WIFI som kan konfigureres via Connect Link og start/stop niveauer der kan ændres via en smart phone lokalt. 

 

 

Mµ Connect benyttes til at styre og overvåge grundvands-, råvands- og boosterpumper, vandværker og filtre.

Mµ Connect har også logiske funktioner, der gør bruger-programmering simpel - bl.a. data logning der gemmer historisk udvikling. Mµ Connect kommunikerer med mange forskellige SRO løsninger, blandt andet Monitor Link via standard PLC protokoller og helt almindeligt GSM netværk.

Den intelligente og programmérbare RTU er meget mere end ”bare” en pumpestyring.

Mµ Connect kan energioptimere driften af pumper i fisketanke og bassiner. Styring af disse kan baseres direkte på data fra tankene eller bassinerne. Eksempelvis niveau, iltindhold eller andre parametre.

En Mµ Connect kan styre op til 4 pumper ad gangen, men dette antal kan udvides ved hjælp af I/O moduler eller nConnect intelligente slave enheder.

Mµ Connect kan kontrollere micro screens, og styre renseprocessen af disse.

Kommunikation til og fra Mµ Connect er via 4-20 mA, ModBus eller GSM/GPRS


RTU enheder langtidstestes efter et nøje planlagt program. Specialiserede faglærte elektronik fagteknikere følger processen og deler erfaringer for at optimere såvel testfase, som det færdige produkt.

Vidensdeling er en væsentlig del af vores hverdag, og en vigtig del af vores udvikling.

Mµ Connect benyttes ofte til at sikre infrastruktur imod oversvømmelse.

Service og konfiguration kan gøres ved hjælp af Connect Link fra kontrolcenter eller lokalt af en tekniker.

Vores serviceteknikere deltager ofte i opsætning og vedligeholdelse af pumpestyrings- og overvågningeenheder landet over.

Teknikerne har erfaring i at arbejde sikkert og effektivt uanset hvor skabet er placeret. 

Konfiguration og justeringer af parametre gøres nemt via HMI operatørpanel eller ved at benytte den indbyggede USB-port.


Smart styring

MJK har udviklet en smart phone app der hjælper med at styre og overvåge en række vigtige parametre.

Via den indbyggede Wi-Fi kan du tilslutte din smart phone, iPhone eller Android, og derved kan du stoppe, genstarte eller blokere pumpernes mulighed for at starte. Du kan også justere start/stop niveauerne. Download appen gratis fra App Store eller Android Market.

Hurtigt Overblik

Som tilbehør kan vælges HMI display, som giver perfekt overblik over pumpestationens drift.

Displayet giver et real-time billede af driftsstatus, og et grafisk overblik over niveauer samt både aktive og overståede alarmer.

Du kan også lave justeringer i opsætningen fra et HMI display

Sætpunktsforskydning

Start og stop niveauet i spildevandsbrønde kan over tid afsætte markante bræmmer af fedt og andre spildevandsdele. Dette kan med tiden vokse, og vil i nogle tilfælde give problemer for pumperne, rørene eller brøndens tilstand generelt. Derfor kan Mµ Connect variere start/stop niveauerne løbende, så der ikke afsættes slamrester og fedt på udsatte steder - og så brøndens sider holdes i bedre stand på sigt.

Dybdepumpning

Ved at udpumpe spildevand før regnvand fra kraftige regnskyl lander i kloakbrønden, kan du udvide kapaciteten af nettet. Et kraftigt regnskyl kan give mængder, som pumperne ikke kan klare. Så at lade pumperne tømme brønden mere end normalt, kan i mange tilfælde afværge overløb.

Baseret på input fra f.eks rainAhead kan Mµ Connect starte pumperne selvom startniveauet ikke er opnået. Mµ Connect vil derfor også i et sådant tilfælde kunne styre pumperne mere økonomisk.

5 års garanti

Alle MJK PRODUKTER har 1 års garanti.
Ekstra garanti giver dig mulighed for at udvide din garantiperiode med op til 5 år.

Tilkøb af ekstra garanti skal ske ved bestilling af dit produkt.

Features

Fleksibel kommunikation

Accordion control

De fleksible kommunikations muligheder fra de forskellige modeller og moduler, giver mulighed for at kommunikere på den måde som du foretrækker, og på billigst mulige måde. Vi tilbyder pt kommunikation via GSM/GPRS, PSTN modem, radio signal, private linjer via RS485 og RS232 samt ethernet. 

Storm flow register

Accordion control

Med de indbyggede storm flow funktioner kan Mµ Connect regnmængder også ved voldsomme regnskyl. Disse data benyttes i udstrakt omfang til at vurdere mængder af overløb, og eventuelle udbygninger af systemer 

Programmerbar

Accordion control

Mµ Connect programmers let ved hjælp af logiske funktioner. Dette betyder at du kan benytte Mµ Connect til næsten enhver styringsopgave, hvor du styrer ud fra input.

Intuitiv opsætning

Accordion control

Den fysiske installation af Mµ Connect er simpel. Klik Mµ Connect på en DIN skinne, og tilslut kabler.
Software setup er lige så nemt. Det gratis styre-software Connect Link, lader dig opsætte alle nødvendige parametre via den intuitive brugerflade. Du kan gemme en opsætning og bruge den til mange enheder. Du kan også programmere logiske funktioner i Connect Link.


Specifikationer

Strømforsyning
11-30 V DC / 24 V AC ± 20%(Min 15-30 VDC for at kunne oplade backup batteri)
Hukommelse
32MB Flash-hukommelse, 10 X 36.000 logninger afhængig af valgt protokol
Effektforbrug
8-40 VA, afhængig af opbygning
Ekstern kommunikation
Modbus® RTU-mode eller COMLI®