MµConnect RTU

MµCONNECT ER EN KOMBINERET PUMPESTYRING OG SRO-ENHED, DER GIVER INTELLIGENT OVERVÅGNING OG STYRING AF PUMPER. MµCONNECT ER PRIMÆRT DESIGNET TIL PUMPESTATIONER OG MINDRE RENSNINGSANLÆG, HVOR ENHEDEN MÅLER OG LOGGER OVERLØB, OVERVÅGER OG STYRER FILTERRENSNING, RÅVANDSPUMPER OG BOOSTERPUMPER TIL VANDFORSYNINGER.

Hos MJK har vi samlet en lang række avancerede funktioner til energioptimeret pumpedrift i styringsenheden MµConnect, herunder strømbesparelse, datalagring og SRO-kommunikation. Dette er blot nogle af de funktioner, der gør styring af vand lettere end nogensinde.

Mµ Connect kan konfigureres enten via pc-programmet Connect Link eller styres direkte fra en smartphone ved hjælp af MJK Connect-app'en ved hjælp af et eksternt Wi-Fi-modul.

 • Tick
  Op til 32 digitale og 16 analoge signaler

  Med MµConnect får du flere muligheder for input og styring af pumper.

 • Tick
  Energioptimeret pumpedrift

  Avancerede funktioner sikrer dig en strømbesparende pumpedrift.

 • Tick
  Intelligent data logging

  Styringsenheden har en indbygget mikroprocessor til avancerede beregninger på baggrund af indkomne data. Alt logges sikkert i hukommelsen.

 • Tick
  Let montering

  Mµ Connect er modulopbygget og udviklet til montering på DIN skinne.

 • Tick
  SCADA kommunikation

  Kommuniker direkte til SRO-anlæg via GSM/GPRS (tilvalg). Fjernstyring er mulig via RTU.

 • Tick
  Tilslutning til eksterne enheder

  iNET Modbus kommunikation sikrer let tilslutning til eksterne enheder og instrumenter, der f.eks. måler flow, niveau, tørstof mv.

Mµ Connect bliver primært brugt til vand- og spildevandspumpstationer samt mindre vand- og spildevandsanlæg.

Med de mange indbyggede og dedikerede funktioner til at måle og registrere overløb eller optimere og kontrollere spildevandsnetværk, kan Mµ Connect styre pumpestationer uden andre systemer.

Den avancerede energioptimerede pumpestyring kan styre tilsluttede frekvensomformere, som igen styrer pumperne. Styringen vil forsøge at finde den optimale hastighed for pumperne for at opnå det bedst mulige forhold mellem hvor meget vand der bliver pumpet, i forhold til den energi, der bliver brugt.

Mµ Connect har også standard funktioner som logiske funktioner indbygget. Disse er lette for brugeren at benytte, bl.a. datalogning for historiske data og kommunikation med SRO-anlæg via GSM/GPRS-netværk.

Mµ Connect kan ved hjælp af et eksternt Wi-Fi-modul konfigureres med Connect Link. Desuden kan sætpunkter indsættes og ændres lokalt med en smart telefon.

Mµ Connect benyttes til at styre og overvåge grundvands-, råvands- og boosterpumper, vandværker og filtre. Styringsenhedens logiske funktioner gør særligt bruger-programmering simpel, hvor bl.a. data logning sørger for at gemme den historiske udvikling.

Mµ Connect kommunikerer med mange forskellige SRO-løsninger, blandt andet Monitor Link via standard PLC protokoller og helt almindeligt GSM-netværk.

Den intelligente og programmérbare RTU er meget mere end ”bare” en pumpestyring.

Mµ Connect kan energioptimere driften af pumper i fisketanke og bassiner. Styring af disse kan baseres direkte på data fra tankene eller bassinerne. F.eks. kan du overvåge og måle niveau, iltindhold eller andre vigtige parametre.

En Mµ Connect kan styre op til 4 pumper ad gangen, men dette antal kan udvides ved hjælp af I/O moduler eller nConnect intelligente slave enheder.

Mµ Connect kan kontrollere micro screens, og styre renseprocessen af disse. Kommunikationen til og fra Mµ Connect er via 4-20 mA, ModBus eller GSM/GPRS.


VÆRDI AF VIDENSDELING

RTU-enheder langtidstestes efter et nøje planlagt program. Specialiserede, faglærte elektronik fagteknikere følger processen og deler erfaringer for at optimere såvel testfase, som det færdige produkt.

Hos MJK er vidensdeling en væsentlig del af vores hverdag, og en meget vigtig del af vores udvikling, som sikrer at vi styrker forretningen ved at spille hinanden gode i det daglige.

EFFEKTIV SIKRING VED OVERSVØMMELSE

Mµ Connect benyttes ofte til at sikre infrastruktur imod oversvømmelse. Du kan sørge for service og konfiguration ved hjælp af Connect Link fra kontrolcenter eller lokalt med hjælp fra en MJK-tekniker.

OPSÆTNING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vores serviceteknikere deltager ofte i opsætning og vedligeholdelse af pumpestyrings- og overvågningsenheder landet over.

Teknikerne har erfaring i at arbejde sikkert og effektivt uanset hvor skabet er placeret. Her kan konfiguration og justeringer af parametre gøres nemt via et HMI operatørpanel eller ved at benytte den indbyggede USB-port.


Smart styring

MJK har udviklet en app til smartphone, der hjælper med at styre og overvåge en række vigtige parametre.

Ved hjælp af et eksternt Wi-Fi-modul giver MJK Connect-app'en til iPhone og Android dig mulighed for at stoppe, genstarte eller blokere enhver pumpe eller starte, justere og stoppe alarmniveauer. Download den gratis app fra App Store eller Android Market.

Hurtigt Overblik

Som tilbehør kan du vælge HMI display, der giver et perfekt overblik over pumpestationens drift. Displayet giver et real-time billede af driftsstatus, og et grafisk overblik over niveauer samt både aktive og overståede alarmer. Du kan også lave egne justeringer i opsætningen fra et HMI-display.

Sætpunktsforskydning

Start og stop niveauet i spildevandsbrønde kan over tid afsætte markante bræmmer af fedt og andre spildevandsdele. Dette kan med tiden vokse, og vil i nogle tilfælde give problemer for pumperne, rørene eller brøndens tilstand generelt. Derfor kan Mµ Connect variere start/stop niveauerne løbende, så der ikke afsættes slamrester og fedt på udsatte steder - så holder du brøndens sider i bedre stand på sigt.

Dybdepumpning

Ved at udpumpe spildevand før regnvand fra kraftige regnskyl lander i kloakbrønden, kan du udvide kapaciteten af nettet. Et kraftigt regnskyl kan give mængder, som pumperne ikke kan klare. Ved at lade pumperne tømme brønden mere end normalt, kan du i mange tilfælde afværge overløb. Baseret på input fra f.eks. rainAhead kan Mµ Connect starte pumperne selvom startniveauet ikke er opnået. Mµ Connect vil derfor også i et sådant tilfælde kunne styre pumperne mere økonomisk.

5 års garanti

Alle MJK PRODUKTER har 1 års garanti.
Ekstra garanti giver dig mulighed for at udvide din garantiperiode med op til 5 år.

Tilkøb af ekstra garanti skal ske ved bestilling af dit produkt.

Features

Fleksibel kommunikation

Accordion control

De fleksible kommunikationsmoduler understøtter den mest ideelle og økonomiske måde at kommunikere på i situationen. Vi tilbyder indbygget 4G-modem, serieudgang RS485 og/eller RS232 til tilslutning af f.eks. eksterne radioer, private linjer, Ethernet osv.

Storm flow registrering

Accordion control

Med de indbyggede stormflow funktioner kan Mµ Connect registrere og måle regnmængder også ved voldsomme regnskyl. Disse data benyttes i udstrakt omfang til at vurdere mængder af overløb, og eventuelle udbygninger af systemer.

Programmerbar

Accordion control

Mµ Connect kan let programmers ved hjælp af logiske funktioner. Dette betyder, at du kan benytte Mµ Connect til næsten enhver styringsopgave, hvor du styrer på baggrund af input.

Intuitiv opsætning

Accordion control

Den fysiske installation af Mµ Connect er simpel. Klik Mµ Connect på en DIN skinne, og tilslut kabler.
Software setup er lige så nemt. Det gratis styre-software Connect Link, lader dig opsætte alle nødvendige parametre via den intuitive brugerflade. Du kan gemme en opsætning og bruge den til mange enheder. Du kan også programmere logiske funktioner i Connect Link.


Specifikationer

Strømforsyning
11-30 V DC / 24 V AC ± 20%(Min 15-30 VDC for at kunne oplade backup batteri)
Hukommelse
32MB Flash-hukommelse, 10 X 36.000 logninger afhængig af valgt protokol
Effektforbrug
8-40 VA, afhængig af opbygning
Ekstern kommunikation
Modbus® RTU-mode eller COMLI®