Kerteminde beregner overløbsmængder i tidsvindue

Et samarbejde imellem Kerteminde Forsyning, El-punkt Fyn, Frontmatec og MJK har givet Kerteminde Forsyning et system der konstant overvåger og rapporterer ud fra individuelt fastsatte normer.

Man benytter Chatter Datalogger og Expert niveautransmittere til at beregne eventuelle overløb i et løbende tidsvindue. Det har givet bedre kontrol og færre manuelle tilsyn i oplandet.

Alarmer sendes kun til SRO og miljøvagten hvis de fastsatte grænser overskrides.


Her tilser Carsten Kock, El-Punkt Fyn, en Chatter datalogger i oplandet.

MJK udviklede den nye funktion ”Intensitet”. Den giver Chatter datalogger mulighed for at beregne en overløbs-mængde i forhold til tid.

På den måde kan man sikre, at en advarsel går ud, hvis et individuelt overløbsmaksimum er overskredet.

Nogle steder accepteres 20m3 per to timer, hvor man andre steder kan acceptere lidt mere, eller mindre.

 

Et samarbejde imellem Kerteminde Forsyning, El-punkt Fyn, Frontmatec og MJK har givet Kerteminde Forsyning et system der konstant monitorerer og rapporterer ud fra individuelt fastsatte normer.

Man benytter Chatter Datalogger og Expert niveautransmittere til at beregne eventuelle overløb i et løbende tidsvindue. Det har givet bedre kontrol og færre manuelle tilsyn i oplandet.

Vi kørte ud for at kontrollere fysisk langt oftere og de automatiske mails eller sms-advarsler til kommunen var også noget vi klarede manuelt før.

Jan Rasmussen · Driftschef, Kerteminde Forsyning

Læs mere om Expert 3400D

Expert 3400D er en robust og digital tryktransmitter, der ofte kombineres med Chatter datalogger. Læs mere om den her.

Læs Mere
Close

Tak

Tak for din besked, du hører fra os snart.

måske kan vi også hjælpe dig

Ønsker du at vores serviceafdeling kontakter dig angående MJK produkter og løsninger

Kontakt mig via