Certifikater og godkendelser

Hos MJK garanterer vi den bedste kvalitet til vores kunder. Vi har et mål om at være med til at skabe en fremtid uden global vandmangel. Vi tror på, at vi i samarbejde med vores kunder kan gøre en forskel i verden. I dette samarbejde er kvalitet og sikkerhed nøgleord, der sikrer tillid mellem os og vores partnere.

Her på siden kan du læse om vores certifikater og godkendelser, som sikrer vores partnere den højeste kvalitet og de bedste løsninger. Ved at certificere vores virksomhed og en lang række af vores produkter sikrer vi vores partnere, at vores produkter lever op til kravene. Det er et led i processen mod vores fælles mål.

Hos MJK har vi CE, UL og ATEX sikrede produkter samt en ISO 9001:2015 certificering 

Vores ambitiøse mål kræver stort arbejde. Sammen med vores partnere er vi sikre på at komme langt. Vores certifikater her på siden er beviser på, at vi stræber efter at være de bedste. Vi sikrer, at vores produkter og løsninger lever op til de strengeste krav om kvalitet. Derudover arbejder vi konstant på at udvide antallet af certificeringer, fordi vi ved, at mange lande har deres egne certificeringer. Sådan sikrer vi, at vi kan levere den bedste kvalitet.

Vi leverer den højeste kvalitet og den nyeste teknologi

Et godt samarbejde kræver tillid, og det vægter vi højt. Du kan være sikker på, at vores produkter og løsninger altid er af højeste kvalitet og skabt med den nyeste teknologi. Vi er overbeviste om, at vi på den måde opnår størst kundetilfredsmed. Sammen kan vi komme tættere på målet.

Side om side med vores certifikater og godkendelser kan du her på siden også læse om en række udmærkelser, som vi er utroligt stolte over. Vi brænder for at levere de bedste løsninger til vores kunder. Med anerkendelse og tilfredse kunder kan vi med stolthed fortsætte vores arbejde. Hvis du er interesseret i at læse mere om vores kundesamarbejder, kan du her læse nogle udvalgte cases

Gennem innovative teknologier samt mange års erfaring forsøger vi hele tiden at udvikle os og følge med tiden, så vi kan blive ved med at levere produkter af højeste kvalitet. Har du spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe dig!


Vi er en ISO 9001:2015 certificeret virksomhed

En ISO 9001:2015 certificering betyder at du som partner, leverandør eller kunder er sikret, at vores workflow og systemer for hele processen omkring vores produkter og services fungerer efter de strengeste krav om kvalitet og sporbarhed.

Kort sagt, vores organisation får en grundig objektiv evaluering der fast slår at vi fortsat lever op til krav og standarder for vores klassificering som vist nedenfor.

ISO9001:2015 specificerer krav for kvalitetskontrolsystem hvor virksomheden:

a) Ønsker at teste og demonstrere sin evne til at levere produkter der opfylder kunders behov samt alle relevante lovmæssige og retslige krav.

b) Søger at styrke sine kunder's tilfredshed ved effektivt at benytte sit kontrolsystem i forbindelse med løbende forbedringer af systemet i overensstemmelse med kunders behov samt relevante lovmæssige og retslige krav.


MJK produkter er CE, UL og FM certificerede

Alle MJK produkter er produceret efter normerne CE Konformitets direktiver.


UL Certificeret

UL er en global uafhængig organisation, hvis certificeringer anerkender og giver klare sikkerhedsanvisninger for produkter.

UL certificerer, validerer, tester, verificerer, inspicerer, auditerer, rådgiver og uddanner virksomheder i sikkerhed.

Udvalgte MJK produkter har forskellige UL certificeringer, bl.a. UL, cUL og ATEX. Læs mere om sikkerhedscertificeringer i datablade og manualer


Initiativ er i vores DNA

Hvert år tildeler Dansk Industri, DI, deres Initiativpris til virksomheder, der har udvist bemærkelsesværdigt initiativ indenfor teknologi, marketing og salg.

I 2002 havde MJK den store ære i at modtage prisen, som blev overrakt af HKH Prins Joakim ved en ceremoni.


Årets virksomhed 2014

I 2014 blev MJK udnævnt til Årets Virksomhed i Rudersdal kommune grundet i vores grad af socialt ansvarlighed i vores virksomhed og ansættelsespolitik.


El skrot

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret affald, men skal afleveres særskilt.

Vore kunder, der er brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald. Vore kunder skal - for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr - enten benytte de kommunale genbrugsordninger eller sende det elektriske og elektroniske MJK udstyr retur til MJK på følgende måde:

  1. Det elektriske og/eller elektroniske MJK udstyr, der ønskes skrottet, pakkes forsvarligt og sendes til MJK. Find adressen her: https://mjk.com/da/kontakt.
  2. Skriv klart og tydeligt at udstyret ønskes skrottet.
  3. Vore kunder betaler selv for porto frem til MJK’s adresse i Birkerød.
  4. MJK returnerer det elektriske og/eller elektroniske skrot korrekt via Elretur. Dette er uden beregning for vore kunder. Læs mere om Elretur her: https://elretur.dk/.

Bemærk – dette gælder kun elektrisk og/eller elektronisk udstyr fra MJK!

Hvis vores kunder vælger at benytte det kommunale tilbud, har alle kommuner til dette formål genbrugsstationer, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres mod betaling. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.