780 Sampler

Denne stabile prøvetager er designet i materialer, der sikrer lang levetid, også selvom den ofte monteres i hårde miljøer såsom rensningsanlæg.

Ved hjælp af vakuum tager Sampler 780 prøver af væsker. Tilsluttet eksempelvis en MagFlux flowmåler kan Sampler 780 lave flow proportionale prøver.

Den har indbygget alarmsystem og automatisk genstart, hvis slangen tilstoppes. Den er let at rense, da glas og slanger nemt afmonteres.

Da MJK lancerede Sampler 780, fik den Dansk Industri’s Design Pris.

 • Tick
  Let at bruge

  Symbolknapper på forsiden guider dig

 • Tick
  Stabilitet

  Udviklet til lang og stabil drift

 • Tick
  IP55

  De elektroniske dele af Sampler 780 er godt beskyttet

Sampler 780 benyttes ofte til prøvetagning af udgående vand fra rensningsanlæg. Mange benytter Sampler 780 til akkumulative prøvetagning, tidsstyret prøvetagning eller aktiveret af impulser fra Flowmeter eller PLC.
Sampler 780 er designet til at arbejde stabilt og sikkert uden manuel overvågning og har en lang levetid. Særligt på de skandinaviske markeder har Sampler 780 haft meget stor succes, ikke mindst på grund af lovgivning og krav til prøveoptagning fra rensningsanlæg.
Du indstiller nemt prøvemængden ved at justere indtags-røret.
Når du renser prøveglasset, skruer du det af, hvorefter du kan vaske det grundigt. Sampleren er designet, så de elektroniske dele er sikrede godt imod det våde miljø.


780 Sampler er designet til arbejde på renseanlæg.

Mange 780 Samplere benyttes til akkumulative prøver.

Udgangsslangen placeres i en beholder i et køleskab. Med fast interval, eller efter flow volumen, tages en prøve, og jævnligt kommer laboranten og afhenter prøven for nærmere analyse.

 


Features

Du bestemmer volumen

Accordion control

Sampler 780 laver volumenstyrede prøver. Via in-take røret styrer du hvor stor mængde der prøvetages, og om en MagFlux eventuelt sender startsignal afhængig af flow.

ISO 5667

Accordion control

Produceret til at opfylde ISO 5667.

5 års garanti

Alle MJK PRODUKTER har 1 års garanti.
Ekstra garanti giver dig mulighed for at udvide din garantiperiode med op til 5 år.

Tilkøb af ekstra garanti skal ske ved bestilling af dit produkt.

Specifikationer

Tid for cyklus:
Ca. 2 min. (justerbar 1-10 min.)
Prøve:
20 ml - 500 ml
Forsyning:
12V DC og 220 - 240/110 - 120V AC