EXPERT™ 7060D NIVEAUTRANSMITTER

MANGE KLOAKOVERLØB I OPLANDET OVERVÅGES FOR AT MODTAGE ALARMER VED OVERLØB. I KOMBINATION KAN EXPERT™ OG CHATTER™ GIVE DE DATA, DER ER NØDVENDIGE FOR AT BEREGNE MÆNGDEN AF OVERLØBET OVER TID.  

Hydrostatiske niveautransmittere anvendes med fordel til måling i åbne tanke og beholdere som spildevandspumpestationer, hvor de vælges på grund af den store nøjagtighed og pålidelighed. Et særligt område er målinger i naturen såsom åer og søer eller ved måling i grundvandsstand i vandboringer.

Expert™ 7060D hydrostatisk niveautransmitter fra MJK er en digital variant af Expert™ 7060’eren. Præcisionsmåleren har indbygget ModBus protokol til måling og fjernkalibrering uden at enheden fjernes fra installationen. Den er udviklet til lavenergi-installationer, og kan let forbindes til MJK Chatter™ Datalogger.

Transmitteren er konstrueret til lang levetid i hårde miljøer som kloakker og spildevandsopsamling, hvor den problemfrit kan modstå både mekaniske og kemiske påvirkninger som findes i spildevand, gylle og slam. Mange installationer med Chatter™ og Expert™ kan derfor stå i årevis uden behov for manuelt tilsyn. 

Med en langtidsstabilitet, der svinger med blot 0,25%, anvendes niveautransmitteren ved overløbsregistrering, spildevandsbrønde, fisketanke og reservoirer verden over. Kablet er fleksibelt og bøjeligt, men med en brudstyrke på 1000 kg.

Designet har både digitale og analoge udgangsmuligheder, og er helt uden skarpe kanter for at undgå at partikler, tekstilrester eller f.eks. papir sætter sig fast på kabinet eller måleenheden.

 • Tick
  Plug’n’play
 • Tick
  Programmérbart 0-punkt
 • Tick
  Analog og ModBus
 • Tick
  Indstilleligt måleområde
 • Tick
  Kabel 1000kg brudstyrke
 • Tick
  RUSTFRIT STÅLMEMBRAN

Expert™ 7060D er udviklet af MJK til spildevandsindustrien, og er en digital variant af 7060. Expert™ 7060D leverer output som ModBus RS485 signal, og benyttes ofte sammen med MJK Chatter™ datalogger.

Niveautransmitteren er meget robust designet med en indbygget trykudligningsslange, der sikrer stabile og præcise piezoresistive målinger i spildevandsbrønde, tanke og reservoirer. Derfor benyttes Expert™ 7060D typisk til overløbsregistrering og naturovervågning.  

Niveautransmitteren sikrer kvaliteten af de data du henter, og konstruktionen sikrer lang levetid med meget lidt behov for manuel vedligeholdelse, så de løbende omkostninger holdes nede.

Den indbyggede ModBus gør det nemt for transmitteren at kommunikere i netværk og til front end interfaces. Dette reducerer investeringer i ekstra udstyr og risici for fejl i konvertering af digitalt signal til analog og tilbage igen.

Selv efter lang tids nedsænkning i miljøer med høj grad af slam og partikler kan Expert™ 7060D trækkes op i kablet, der har en brudstyrke på 1000kg.

Expert™ 7060D måler både niveau og temperatur, og du har mulighed for at aflæse og logge begge dele.

Expert™ 7060D leverer output som ModBus RS485 signal og benyttes ofte sammen med MJK Chatter™ Datalogger, da sensoren kan tilsluttes direkte. Dette giver en høj præcision af målte værdier, lavt strømforbrug og herved en lang levetid på det batteri, der er indbygget i Chatter™ Datalogger.

Expert™ 7060D måler både niveau og temperatur, og du har mulighed for at aflæse og logge begge dele. Måleenheden sikrer kvaliteten af de data du henter, og konstruktionen sikrer lang levetid med meget lidt behov for manuel vedligeholdelse så de løbende omkostninger holdes nede.

Niveautransmitteren er meget robust konstrueret med en indbygget trykudligningsslange, der sikrer stabile og præcise piezoresistive målinger i spildevandsbrønde, tanke og reservoirer verden over. Expert™ 7060D benyttes også til overløbsregistrering og naturovervågning.

Landbaserede fisketanke har behov for sikre niveaumålinger. Expert™ 7060D med piezoresistiv sensor giver en pålidelig måling baseret på det hydrostatiske tryk i tanken.

Den robuste konstruktion og den indbyggede trykudligningsslange giver stabile målinger fra brønde, reservoirer og fisketanke. Sensoren kan kalibreres individuelt on-site til både et specifikt måleområde og nulpunkt.

Målte data leveres som ModBus signal, og kan tilsluttes direkte til en pumpestyring for at undgå overløb på tankene. I micro screen filtre (tromme filtre) kan Expert™ 7060D benyttes til at give signal til at starte filtertømningsprocessen.

Garantier

Alle MJK produkter har 1 års garanti. Derudover har MJK i Danmark 3 års garanti på følgende produkter:

 • nConnect®
 • Mµ Connect®
 • Expert™ 7060
 • Expert™ 3400

specifikationer

Måleprincip
Piezoresistivt (relativt tryk)
Målenøjagtighed
Bedre end ± 0.25 % FS @ +10 to 30 °C
Materialer
Indkapsling: PP / Membran: Rustfrit stål (1.4404 / AISI 316 L)
Kabel
2 × 0,5 mm2 (tryk) + 5 x 0,15 mm2 (data), skærmet, PUR isolering, 1000kg trækstyrke
Udgangssignal
Digital signal: RS485 Modbus niveau- og temperaturtransmitter signal.